Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Hướng dẫn bảo mật tài khoản trong game Minh chủ võ lâm

Thời gian gần đây Minh Chủ Võ Lâmnhận được rất nhiều thắc mắc từ phía các anh hùng xung quanh vấn đề bảo mật tài khoản.

BQT Minh Chủ Võ Lâmxin được hướng dẫn 1 cách cụ thể nhất về cách đăng ký tài khoản bảo mật cũng như lấy lại mật khẩu để quý anh hùng có thể an tâm tiếp tục hành tẩu giang hồ.
1/ Cách lấy lại mật khẩu khi chưa đăng ký tài khoản bảo mật game Minh Chủ Võ Lâm.
Sử dụng Email cá nhân gửi đến Email: Hotro@mc-corp.vn
Tiêu đề:Xin hỗ trợ mật khẩu game:Minh Chủ Võ Lâm
Nội dung bao gồm các thông tin:
Tên Game:
Tên tài khoản/Nhân vật/ Sever:
Thời gian tạo tài khoản/ nhân vật:
03 Mệnh giá thẻ nạp gần nhất:
Loại thẻ (Viettel, Vina, Mobi…):
Thời gian nạp:
Các giao dịch gần đây nhất:
Khoảng số Xu/ Vàng trên nhân vật:
Yêu cầu cần hỗ trợ:
Bạn lưu ý là phải gửi từ chính Email cá nhân mà bạn đang sử dụng
*Lưu ý: Nếu các thông tin hoàn toàn chính xác sẽ được hỗ trợ cấp lại mật khẩu sau 24h tính từ thời gian gửi Email.
GM sẽ login vào nếu chưa đăng ký mã bảo mật sẽ cấp lại mật khẩu.
GM login vào nếu có mã bảo mật sẽ không hỗ trợ.
2/ Cách lấy lại Mật khẩu khi đã đăng ký TKBM
Sử dụng Email đăng ký tài khoản bảo mật gửi đến Email: Hotro@mc-corp.vn
Tiêu đề: Xin hỗ trợ mật khẩu game:Vấn Kiếm,Võ Lâm 3,Tru Thần,Minh Châu Tam Quốc (game nào ghi tên game đó)
Nội dung bao gồm các thông tin:
Tên Game:
Tên tài khoản bảo mật:
Tên tài khoản/Nhân vật/ Sever:
E-Mail tài khoản game:
Số điện thoại đăng ký:
Số chứng minh thư:
Yêu cầu cần hỗ trợ:
Bạn lưu ý là phải gửi từ chính Email đăng ký tài khoản game của bạn.
*Lưu ý: Nếu các thông tin hoàn toàn chính xác sẽ được hỗ trợ cấp lại MK sau 24h tính từ thời gian gửi Email.
Kính mong toàn thể quý anh hùng lưu ý.